Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie

78. Rocznica Agresji Wojsk Sowieckich na Polskę w 1939 r.