Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie

78. Rocznica "Bitwy nad Bzurą"

12 września 2017 r. w Koźlu odbyły się obchody 78. Rocznicy „Bitwy nad Bzurą”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Rzymskokatolickim Św. Szczepana. Po mszy burmistrz Andrzej Jankowski wręczył kwiaty inż. Janowi Tycowi i dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Koźlu – Jerzemu Makowskiemu - autorom Biuletynu Informacyjnego 55 pułku piechoty oraz tablicy informacyjnej, upamiętniającej walki wrześniowe, która została odsłonięta przy pomniku poświęconym „Bohaterom walk nad Bzurą”. Apel poległych odczytał Pan Andrzej Pożarlik oraz klasa mundurowa Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach, którą prowadzi. W uroczystości uczestniczyły licznie przybyłe poczty sztandarowe, mieszkańcy oraz zaproszeni goście, których delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych żołnierzy.