Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie

Wyniki konkursu świątecznego dla dzieci 2018

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY KONKURSU PLASTYCZNEGO

Pt.  „Anioł Bożego Narodzenia na 100-lecie Niepodległości Polski””

ogłoszonego dla  przedszkoli, zerówek klas I-III i IV-VIII szkół podstawowych i gimnazjum

          Dnia 12.12.2018 roku w godzinach przedpołudniowych, w Domu Kultury w Strykowie odbyło się posiedzenie jury powołanego do oceny prac z konkursu plastycznego pt. „Anioł Bożego Narodzenia na 100-lecie Niepodległości Polski” ogłoszonego dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli  z terenu miasta-gminy Stryków.

Jury w składzie:

p. Agnieszka Kacprzak – plastyk Domu Kultury w Strykowie

p. Magdalena Błaszczyk – kierownik w Niesułkowie, pracownik OKiR w Strykowie

p. Paweł Napora - pracownik OKiR w Strykowie

oceniło prace biorąc pod uwagę postanowienia regulaminu i problemy plastyczne.

Ogółem do ustalonego terminu  11.12.18 r. wpłynęło ok. 156 prac konkursowych z przedszkoli i szkół podstawowych wykonanych w różnych technikach plastycznych. Do konkursów przystąpili uczniowie z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Koźlu , Szkoła Podstawowa w Dobrej, Szkoła Podstawowa w Niesułkowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strykowie, Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach , Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie, Przedszkole Samorządowe w Strykowie, Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie, Kucykowe Przedszkole w Smolicach. Po obradach jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii przedszkola i zerówki:

I miejsce – Zuzanna Wanderska – Przedszkole Samorządowe w Strykowie

II miejsce – Wiktoria Wilczek – Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie

                     Michał Majewski – Przedszkole Samorządowe w Strykowie

III miejsce – Nina Tomczyk – Przedszkole Samorządowe w Strykowie

                       Emilia Grzyb – Kucykowe Przedszkole w Smolicach

Wyróżnienie – Aleksander Pasternak – Kucykowe Przedszkole w Smolicach

                         Amelia Kubiak – Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie

                           Pola Orłowska – Kucykowe Przedszkole w Smolicach

W kategorii wiekowej klas I-III

I miejsce – Aleksandra Żak – SP w Koźlu

                   Liliana Budziarska – SP Nr 2 w Strykowie

                  Aleksander Głowacki – SP Nr 1 w Strykowie

II miejsce – Michalina Śliwkiewicz – SP w Bratoszewicach

                    Katarzyna Łachmanek – SP Nr 2 w Strykowie

                     Gabriela Antosiak – SP w Bratoszewicach

III miejsce – Patrycja Świderska – SP Koźle

                      Aleksander Frydrysiak – SP Nr 2 w Strykowie

                      Lena Ciesielska – SP w Koźlu

Wyróżnienie – Jan Wesołowski – SP w Bratoszewicach

                          Wojciech Fortuna – SP Nr 2 w Strykowie

                           Łucja Jankowska – SP Nr 2 w Strykowie

                           Ewa Sadecka – SP Nr 2 w Strykowie

                          Kuba Paszkiewicz – SP Nr 2 w Strykowie

                          Michał Raczyński – SP w Bratoszewicach

                          Adam Bełdziński – SP w Koźlu

                          Patryk Cyruliński – SP Nr 2 w Strykowie

                           Julia Wymysłowska – SP w Koźlu

W kategorii wiekowej klas IV-VIII:

I miejsce – Katarzyna Olejniczak – SP w Koźlu

                  Zofia Chybińska – SP Nr 1 w Strykowie

                  Zuzanna Szymańska – SP w Niesułkowie

II miejsce – Aleksandra Smorawska – SP w Koźlu

                     Wiktoria Urbańska – SP w Koźlu

                     Sandra Kacprzak – SP w Koźlu

III miejsce – Natalia Ruta – SP w Bratoszewicach

                      Anna Chybińska – SP Nr 1 w Strykowie

                      Julia Żak – SP w Koźlu

Wyróżnienie – Maria Przybysz – SP Nr 2 w Strykowie

                          Anna Kalinka – SP Nr 1 Strykowie

                         Marcel Kuźmiński – SP Nr 1 w Strykowie

                          Łucja Florczak – SP Nr 1 w Strykowie

                         Piotr Bełdziński – SP w Koźlu

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy, dyplomy za udział.

      Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów, dyplomów uczestnictwa oraz dyplomów

dla opiekunów nastąpiło dnia 19.12.2018 r. o godz. 9.00 i 10.30 w Domu Kultury w Strykowie. Impreza połączona była ze spektaklem teatralnym pt. "Przygody Kuleczki czyli o wielkiej sile marzeń” Teatru Ptasie Melodie z Warszawy.

Jury:

p. Agnieszka Kacprzak

p. Magdalena Błaszczyk

p. Paweł Napora