Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie

XVIII Wiktorie Taneczne w Głownie

23 listopada br. Miejski Ośrodek Kultury w Głownie był organizatorem już XVIII edycji "Tanecznych Wiktorii". Agat zaprezentował się w kategoriach tanecznych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13- 16 lat. pow. 16. Podczas przeglądu zgromadzona publiczność obejrzała mnóstwo fantastycznych układów zespołów oraz solistów z całego kraju. Jury w składzie: Sebastian Białobrzeski, Jacek Suchiński, Piotr BiałobrzeskI, przyznało strykowskiemu zespołowi następujące miejsca:

-2 Miejsce dla najmłodszych Agatek za układ "Deszczowa piosenka"

- 1 Miejsce -Agat 7, w kategorii 10-12 lat- układ "Czuję rytm"

- 2 Miejsce- Agat 5, kategoria 13- 16 lat

- Wyróżnienie- Agat 6, kategoria 13-16 lat

- 2 Miejsce- Agat 1, kategoria pow.16 lat

- Wyróżnienia dla solistek:

 Oli Gałązki w kategorii 10-12 lat

Natalki Mirys oraz Kasi Cichowskiej , kategoria 13-16 lat.

Jury również dostrzegło bardzo ciężka pracę naszej niezastąpionej instruktorki- Agnieszki Waszkiewicz, przyznając jej nagrodę choreografa.

Dodatkowo jury przyznało podczas konkursu dwie nagrody dla najlepszych zespołów. Jedną z nich otrzymał Agat 7 i tym samym awans na Międzynarodowy Top Art Festival dla dzieci i młodzieży 2020.Festiwale odbywają się w najpiękniejszych miejscach Europy: Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Grecja.  Gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym!