Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie

Zajęcia 2017

Informacje dotyczące zajęć: aerobik i gimnastyka zdrowotna, zajęcia gitarowe, zajęcia plastyczne, zajęcia woklane - zespół Samosiejka, zajęcia taneczne w Bratoszewicach, zajęcia teatralne - Grupa Teatralna "Pod Sceną", taniec towarzyski - zespół tańca TWIX. Zaproszamy do zapoznania się z grafikami.