Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie

77 rocznica Agresji Wojsk Sowieckich na Polskę / 16.09.2016