Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie

78. Rocznica Agresji Wojsk Sowieckich