Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie

DZIEŃ SENIORA 2018 koncert

Koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej -  muzyka  okresu dwudziestolecia międzywojennego