Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie

Harce na Gitarce 2018