Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie

03/2019

KALENDARZ IMPREZ DOMU KULTURY W STRYKOWIE

MARZEC  2019 r.

02.03   - koncert zespołu BIG CYC – godz. 18.00

05.03   - spotkanie strykowskiego koła Związku Emerytów, Rencistów   i Inwalidów - g. 10.00

09.03  - Dzień Kobiet w Domu Kultury – KABARET KOŃ POLSKI – godz. 17.00

8 i 13.03  -  Audycje muzyczne – występ pt. „A wiosna przyszła pieszo”  oraz „W moll czy w dur” dla Przedszkola Samorządowego w Strykowie, dla SP w Koźlu, Niesułkowie i Bratoszewicach,  SP 1 i SP 2  w Strykowie

16.03   - spotkanie z Danutą Błażejczyk – Sołectwo w Dobrej

18.03   - występy zespołów z DK – Samosiejka, Grupa Teatralna „Pod Sceną”, Grupa Gitarowa, wystawa prac grup plastycznych z PKP

22.03   - wyjazd Grupy Teatralnej „Pod Sceną” na konkurs teatralny   do Sochaczewa

28.03   - świąteczne warsztaty plastyczne dla gospodyń z terenu Miasta i Gminy Stryków

28.03   - występ Grupy Teatralnej w SP Nr 175 w Łodzi