Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie

Chór Seniora ECHO

Chór został założony w 1996 roku, prowadzony jest przez pana Marka Nowickiego. Uczestnicy chóru wyjeżdżają na różne przeglądy (np.Koluszkowski Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora, Biesiada pod Złotym Liściem w Łasku), biorą udział w wewnętrznych i zewnętrznych uroczystościach organizowanych lub współorganizowanych przez Dom Kultury, jak np. Dożynki, Dni Strykowa, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.